شروع تدريس استاد غلامرضا اعواني در ترم تابستاني دانشگاه پكن

شروع تدريس استاد غلامرضا اعواني در ترم تابستاني دانشگاه پكن

به دعوت دانشگاه پكن آقاي دكتر غلامرضا اعواني، استاد مدعو مركز تتبعات عالية علوم انساني آن دانشگاه به منظور تدريس فلسفة اسلامي، عرفان اسلامي و فلسفة تطبيقي در دورة فشردة مقطع دكتري،  و نيز راهنمايي سه رساله دكتري فلسفة اسلامي، و برگزاري سه سخنراني تخصصي فلسفة تطبيقي براي استادان و صاحبنظران علوم انساني (هر ماه يك سخنراني)،  به مدت سه ماه عازم پكن شده است. اين ترم تحصيلي از تاريخ 15 آوريل 2013 (26 فروردين 1392) شروع شده است.

 


1392/2/7

 

events

برگزاري روز جهاني فلسفه ۱۳۹۴
حکمت و فلسفه: همايش بزرگداشت روز جهاني فلسفه ۱۳۹۴ با موضوع «حکمت و معنويت» برگزار مي‌شود.
برگزاري کلاس ماجراي فکر فلسفي در جهان اسلام
کلاس ماجراي فکر فلسفي در جهان اسلام آقاي دکتر غلامحسين ابراهيمي ديناني برگزار مي‌شود.
گزارش‌

 

 

خلاصة فعاليت‌هاي استاد دكتر غلامرضا اعواني رئيس هيئت مديرة انجمن حكمت و فلسفة ايران در سال 1392
خلاصة فعاليت‌هاي استاد دكتر غلامرضا اعواني رئيس هيئت مديرة انجمن حكمت و فلسفة ايران در سال 1392
گفت‌وگو
مسأله‌ي محيطِ زيست و اسلام
مصاحبه با پروفسور ريچارد فولتز از دپارتمان مطالعات دين دانشگاه کونکوردياي کانادا درباره پرسش‌هايي راجع به اسلام و محيطِ زيست

انجمن حکمت و فلسه ايران

تهران، خيابان نوفل لوشاتو، خيابان آراکليان، شماره 4

کد پستي 14816-11336 صندوق پستي 7166-14155  -  تلفن 66405445-021