نشست ”ابن‌سينا پژوهي“

 

انجمن حكمت و فلسفه ايران با همكاري مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران برگزار مي‌كند:


نشست ”ابن‌سينا پژوهي“

موضوع:
سخن ابن‌سينا و بيان بهمنيار تآليف  استاد دكتر غلامحسين ابراهيمي‌ديناني و التعليقات ابن‌سينا به تحقيق و تصحيح دكتر سيد حسين موسويان

با حضور استادان:
غلامحسين ابراهيمي‌ديناني، عبدالحسين خسروپناه، فاطمه فنا، حسين معصومي همداني، نجفقلي حبيبي، سيد حسين موسويان، سيد محمود يوسف‌ثاني، مقصود محمدي  
 

زمان:
دو‌شنبه  20 خرداد 1392  ساعت 11 تا 12:30
مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران

از صاحبنظران، پژوهشگران و علاقه‌مندان، براي شركت در اين نشست دعوت بعمل مي‌آيد.

 


نشست ”ابن‌سينا پژوهي“


1392/3/18

 

events

اعلام نتايج انتخابات «انجمن حکمت و فلسفه ايران»
نتايج انتخابات «انجمن حکمت و فلسفه ايران» اعلام شد.
برگزاري انتخابات «انجمن حکمت و فلسفه ايران»
انتخابات «انجمن حکمت و فلسفه ايران» در تاريخ 5 اسفندماه 1399 با مشارکت اعضاي برگزار مي‌شود.
گزارش‌

 

 

خلاصة فعاليت‌هاي استاد دكتر غلامرضا اعواني رئيس هيئت مديرة انجمن حكمت و فلسفة ايران در سال 1392
خلاصة فعاليت‌هاي استاد دكتر غلامرضا اعواني رئيس هيئت مديرة انجمن حكمت و فلسفة ايران در سال 1392
گفت‌وگو
مسأله‌ي محيطِ زيست و اسلام
مصاحبه با پروفسور ريچارد فولتز از دپارتمان مطالعات دين دانشگاه کونکوردياي کانادا درباره پرسش‌هايي راجع به اسلام و محيطِ زيست