نشست ”ابن‌سينا پژوهي“

 

انجمن حكمت و فلسفه ايران با همكاري مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران برگزار مي‌كند:


نشست ”ابن‌سينا پژوهي“

موضوع:
سخن ابن‌سينا و بيان بهمنيار تآليف  استاد دكتر غلامحسين ابراهيمي‌ديناني و التعليقات ابن‌سينا به تحقيق و تصحيح دكتر سيد حسين موسويان

با حضور استادان:
غلامحسين ابراهيمي‌ديناني، عبدالحسين خسروپناه، فاطمه فنا، حسين معصومي همداني، نجفقلي حبيبي، سيد حسين موسويان، سيد محمود يوسف‌ثاني، مقصود محمدي  
 

زمان:
دو‌شنبه  20 خرداد 1392  ساعت 11 تا 12:30
مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران

از صاحبنظران، پژوهشگران و علاقه‌مندان، براي شركت در اين نشست دعوت بعمل مي‌آيد.

 


نشست ”ابن‌سينا پژوهي“


1392/3/18

 

events

برگزاري روز جهاني فلسفه ۱۳۹۴
حکمت و فلسفه: همايش بزرگداشت روز جهاني فلسفه ۱۳۹۴ با موضوع «حکمت و معنويت» برگزار مي‌شود.
برگزاري کلاس ماجراي فکر فلسفي در جهان اسلام
کلاس ماجراي فکر فلسفي در جهان اسلام آقاي دکتر غلامحسين ابراهيمي ديناني برگزار مي‌شود.
گزارش‌

 

 

خلاصة فعاليت‌هاي استاد دكتر غلامرضا اعواني رئيس هيئت مديرة انجمن حكمت و فلسفة ايران در سال 1392
خلاصة فعاليت‌هاي استاد دكتر غلامرضا اعواني رئيس هيئت مديرة انجمن حكمت و فلسفة ايران در سال 1392
گفت‌وگو
مسأله‌ي محيطِ زيست و اسلام
مصاحبه با پروفسور ريچارد فولتز از دپارتمان مطالعات دين دانشگاه کونکوردياي کانادا درباره پرسش‌هايي راجع به اسلام و محيطِ زيست

انجمن حکمت و فلسه ايران

تهران، خيابان نوفل لوشاتو، خيابان آراکليان، شماره 4

کد پستي 14816-11336 صندوق پستي 7166-14155  -  تلفن 66405445-021