اطلاعيه براي اعضاي انجمن فلسفه


بدين وسيله به اطلاع كلية اعضاي محترم انجمن حكمت و فلسفة ايران مي‌رساند به منظور تغيير دو بند از اساسنامة انجمن، جلسة مجمع عمومي  انجمن روز يكشنبه هيجدهم اسفند ماه ساعت 12:30 تا 13:30 در محل مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسفه ايران (ضلع جنوبي پارك دانشجو، خيابان آراكليان، شمارة 4) برگزار خواهد شد (آگهي دعوت اعضا در تاريخ 30 بهمن در روزنامه اطلاعات به چاپ رسيده است).

 

روابط عمومي انجمن


1392/12/10

 

events

برگزاري روز جهاني فلسفه ۱۳۹۴
حکمت و فلسفه: همايش بزرگداشت روز جهاني فلسفه ۱۳۹۴ با موضوع «حکمت و معنويت» برگزار مي‌شود.
برگزاري کلاس ماجراي فکر فلسفي در جهان اسلام
کلاس ماجراي فکر فلسفي در جهان اسلام آقاي دکتر غلامحسين ابراهيمي ديناني برگزار مي‌شود.
گزارش‌

 

 

خلاصة فعاليت‌هاي استاد دكتر غلامرضا اعواني رئيس هيئت مديرة انجمن حكمت و فلسفة ايران در سال 1392
خلاصة فعاليت‌هاي استاد دكتر غلامرضا اعواني رئيس هيئت مديرة انجمن حكمت و فلسفة ايران در سال 1392
گفت‌وگو
مسأله‌ي محيطِ زيست و اسلام
مصاحبه با پروفسور ريچارد فولتز از دپارتمان مطالعات دين دانشگاه کونکوردياي کانادا درباره پرسش‌هايي راجع به اسلام و محيطِ زيست

انجمن حکمت و فلسه ايران

تهران، خيابان نوفل لوشاتو، خيابان آراکليان، شماره 4

کد پستي 14816-11336 صندوق پستي 7166-14155  -  تلفن 66405445-021