نشست نقد و معرفي كتاب «الهيات محيط زيست»

 

بدين وسيله از شما سروران جهت شركت در نشست نقد و معرفي كتاب «الهيات محيط زيست» تأليف استاد دكتر سيدمصطفي محقق داماد كه روز سه‌شنبه 14 مرداد 93 از ساعت 16:30 در محل شهر كتاب شعبة بخارست (خيابان شهيد بهشتي، خيابان شهيد احمد قصير (بخارست)، نبش كوچة سوم) برگزار مي‌شود، دعوت بعمل مي‌آيد. در اين جلسه آقايان استاد دكتر غلامرضا اعواني (استاد حكمت و فلسفه) و دكتر هومان لياقتي (رئيس پژوهشكدة علوم محيطي دانشگاه شهيد بهشتي) و خانم دكتر شهين اعواني (عضو هيئت علمي مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، و ويراستار كتاب) پيرامون كتاب بحث خواهند داشت. در پايان نشست استاد محقق داماد (مؤلف كتاب) سخن خواهند داشت. 

 


1393/5/12

 

events

اعلام نتايج انتخابات «انجمن حکمت و فلسفه ايران»
نتايج انتخابات «انجمن حکمت و فلسفه ايران» اعلام شد.
برگزاري انتخابات «انجمن حکمت و فلسفه ايران»
انتخابات «انجمن حکمت و فلسفه ايران» در تاريخ 5 اسفندماه 1399 با مشارکت اعضاي برگزار مي‌شود.
گزارش‌

 

 

خلاصة فعاليت‌هاي استاد دكتر غلامرضا اعواني رئيس هيئت مديرة انجمن حكمت و فلسفة ايران در سال 1392
خلاصة فعاليت‌هاي استاد دكتر غلامرضا اعواني رئيس هيئت مديرة انجمن حكمت و فلسفة ايران در سال 1392
گفت‌وگو
مسأله‌ي محيطِ زيست و اسلام
مصاحبه با پروفسور ريچارد فولتز از دپارتمان مطالعات دين دانشگاه کونکوردياي کانادا درباره پرسش‌هايي راجع به اسلام و محيطِ زيست

انجمن حکمت و فلسه ايران

تهران، خيابان نوفل لوشاتو، خيابان آراکليان، شماره 4

کد پستي 14816-11336 صندوق پستي 7166-14155  -  تلفن 66405445-021