«رساله بود و نُمود» منتشر شد
«رساله بود و نُمود» نوشته محمود شهابي خراساني از سوي مؤسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران منتشر شد.

«بود و نمود» به قلم محمود شهابي خراساني، مشتمل بر چند مبحث از مباحث وجود و ماهيت است. اين رساله که ترجمه فارسي «الظل الممدود في‌ امهات مباحث الوجود»، رساله‌ي استادي شهابي است، به مسائلي مانند مفهوم وجود، اصالت وجود، مغايرت مفهوم وجود و ماهيت و اشتراک وجود پرداخته و استدلال‏ها و براهين موافقان و مخالفان را با دقت و عمق بسيار بررسي کرده است.

وي خود در ديباچه تأکيد مي‌کند که به چهار مسئله در اين رساله توجه داشته است که از اين قرارند: چگونگي مفهوم وجود از حيث تصور، تغاير مفهوم ماهيت و وجود و چگونگي اشتراک وجود که مسئله چهارم مشتمل بر سه بحث نفي اشتراک لفظي وجود، اثبات اشتراک معنوي وجود و کيفيت وقوع تشکيک در وجود است.

پيش از اين ويراست نخست «رساله بود و نُمود» در سال 1332 توسط انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسيد و ويراست دوم آن نيز هم‌اکنون پس از 58 سال با تحقيق و ويرايش محمد امين شاهجويي توسط مؤسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران در 1000 نسخه منتشر شده است.

محمود شهابي وي در سال 1282 شمسي در تربت‏حيدريه چشم به جهان گشود و در حدود بيست و چهار سالگي به درجه اجتهاد و دريافت اجازه از مراجع تقليد مشهد نائل گشت. شهابي در اغلب علوم اسلامي تخصص داشت و کتاب‏هايي را به رشته تحرير درآورد که داراي نثري بسيار محکم و متقن و گاه ثقيل و پيچيده است و مبتديان و همگان را با سختي‌ها مواجه مي‌کند. برخي از اين آثار وي عبارتند از رهبر خرد، عظمت محمد (ص)، تقريرات اصول، قواعد فقه، رساله بيم و اميد، مقدمه بر روان‌شناسي ابن‌سينا، منطق، ترجمه مبدأ و معاد ابن‌سينا، فروغ ايمان، ادوار فقه و سير تحول اصول فقه.

براي تهيه اين کتاب يا ساير کتاب‌هاي منتشر شده توسط مؤسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران مي‌توانيد به کتاب‌فروشي اين مؤسسه واقع در تهران، خيابان ولي‌عصر، خيابان نوفل لوشاتو، ‌بين ولي‌عصر و آراکليان مراجعه کرده يا با شماره تلفن‌هاي 66409508، 66419605 يا 66405445 تماس بگيريد.

جاويدان خرد


1390/04/12

انجمن حکمت و فلسه ايران

تهران، خيابان نجات‌اللهي (ويلا)، نبش ورشو، ساختمان شماره 2

صندوق پستي 6487-14155  -  تلفن 22711370-021