گزارش فعاليت‌هاي علميانجمن حكمت و فلسفه ايران دربيست و سومين کنگرة جهاني فلسفه (آتن، 10-4 اوت 2013)

 گزارش فعاليت‌هاي علمي انجمن حكمت و فلسفه ايران

در بيست و سومين کنگرة جهاني فلسفه

(آتن، 10-4 اوت 2013)

تهيه‌كننده: دكتر شهين اعواني

1-       مقدمه

برگزاري سلسله کنگره‌هاي جهاني فلسفه از سال 1900 ميلادي کار خود را آغاز کرده است. از آن زمان تا کنون اين کنگره نخست هر چهار سال يک‌ بار و در دوره‌هاي اخير هر پنج سال يک بار در يکي از کشورهاي داوطلبِ برگزاري و با تصويب و موافقت هيئت مديرة فدراسيون بين‌المللي انجمن‌هاي فلسفه در جهان (FISP) برگزار شده است. به غير از دوران جنگ جهاني اول و دوم، در بقية موارد در برگزاري کنگره‌ها انقطاعي صورت نگرفته است. کنگرة حاضر بيست و سومين آنهاست که به رياست ويليام مک‌برايد (William L. McBride) رئيس هيئت مديرة (FISP) و با همکاري و رياست کميتة اجرايي آقاي پروفسور بودوريس (Konstantions I. Boudouris) طبق تصميم و مصوبة هيئت مديره در سال  2008 و نيز با رعايت کلية ضوابط و مقررات FISP و نيز تعهدات في‌مابين در آتن برگزار شده است.

عنوان اصلي بيست و سومين کنگرة جهاني فلسفه که اين بار در آتن و دانشگاه آتن با همکاري دانشکدة فلسفه آن دانشگاه از تاريخ 4-10 اوت (برابر با 13- 19 مرداد 1393) برگزار شد، «فلسفه به عنوان  وارسي و روش زندگي» (Philosophy as Inquiry and Way of Life) بود. در مراسم افتتاحيه آقاي پروفسور بودوريس رئيس کميتة اجرايي کنگره (بخش يونان) پيرامون هدف اين موضوع گفت: منظور از تحقيق و سبک زندگي، مسئوليت اخلاقي ما انسان‌ها در قبال يکديگر، نحوة همزيستي انسان‌ها در جهان معاصر و نيز مسئوليت انسان در قبال ساير جانداران و نيز طبيعت و... است.  شايد زمان حاضر، بهترين و مناسبت‌ترين زماني است که ما در شهر آتن، شهر فکر و فلسفه دور هم گرد آمده‌ايم تا نگين‌هاي منابع و آثار فکري را واکاوي کنيم. 

 

2-       دست‌اندركاران

اعضاي کميتة افتخاري کنگره را افراد زير تشکيل مي‌دادند:

رئيس مجلس يونان آقاي ايوانگلوس مايماراکيس (Evangelso Meimarakis)

وزير فرهنگ، آقاي پانوس پاناگيوتوپولوس (Panos Panagiotopoulos)

وزير گردشگري خانم اولگا کفالوگياني (Olga Kefalogianni)

شهردار منطقة آتيکا آقاي يوناس اسگوروس (Ioannis Sgouros)

شهردار آتن پروفسور گرجيوس کامينيس (Georgios Kaminis)

رئيس دانشگاه آتن پروفسور تئودوسيس پلگرينيس (Theodosis Pelegrinis)

رئيس دانشگاه فني بين‌المللي  آتن پروفسور سيموس سيموپولوس (Simos Simopoulos)

رئيس دانشگاه يوآنيا پروفسور تريانتافيلوس آلبانيس (Triantafyllos Albanis)

رئيس دانشگاه کرت (Crete) پروفسور اويريپيدس استفانو (Euripides Stephanou)

 

در رأس کميتة اجرايي و مالي آقاي پروفسور مک‌برايد از West Lafayette و معاونان ايشان: خانم ماريتا استپانيان (Marietta Stepaniants) از مسکو، و هرتا ناگل-دوسه‌کال (Herta Nagel-Docekal) از وين، و بتول کوتوکسوکن (Betuel Cotuksöken) از استانبول.

برنامة کنگره زير نظر درموت موران (Dermut Moran) از دوبلين تنظيم شده بود که يک کميتة دوازده نفره برنامة سخنراني بيش از دوهزار و پانصد سخنران را هماهنگ کرده بودند که در ميان آنان نام استادان معروف نظير گونتر ابل (برلين)، سازاکي (توکيو)، و مک‌برايد و لوکا ماريا اسکرانتينو(پاريس) به چشم مي‌خورد. درموت موران رياست کميتة اجرايي کنگره را نيز بر عهده داشته که مک‌برايد، بودوريس (آتن)، ميتو دراگونا-موتاچو (آتن) و اسکرانتينو(پاريس) از اعضاي اين کميته بوده‌اند.

شخصيت‌هايي که در حين برگزاري کنگره ازسوي انجمن فلسفة يونان از آنها تقديرشد، اين سه نفر بودند:

1-       کونستنتينوس دسپوتوپولوس (Konstantinos Despotopoulos)

2-       افانگلوس موتسوپولوس (Evangelos Moutsopoulos)

3-       تئودوسيوس تاسيوس (Theodosios Tasios)

 

3-       پيش‌كنگره سه روزه با موضوع «فرهنگ و فلسفه» (اول تا سوم اوت)

شوراي پژوهش در ارزش‌ها و فلسفه (Council for Research in Values and Philosophy=RVP)، که در واشنگتن‌ دي‌سي فعاليت مي‌کند و تا کنون برگزاري سي سمينار سالانه، 150 کنفرانس بين‌المللي دربارة «فرهنگ و ارزش‌ها» (Culture and Values)؛ و 300 جلد از سلسله انتشارات «ميراث فرهنگي و تغييرات معاصر» را درکارنامة فعاليت‌هاي خود دارد، قبل از افتتاح بيست و سومين کنگرة جهاني فلسفه (2003) براي برگزاري يک پيش‌کنگره سه روزه (3-1 اوت) با نشست‌هاي همزمان در موضوعات مختلف تحت عنوان کلي «فرهنگ و فلسفه به عنوان روش‌هاي زندگي در دورة تغيير جهاني (Culture and Philosophy as Ways of Life in Times of Global Change) برنامه‌ريزي و خلاصة مقالات آن را نيز منتشر کرده بود. نشست‌هاي اين پيش‌كنگره در محل دانشكدة فلسفه دانشگاه آتن و از ساعت 9:00 تا 12:40 و از 14:00 تا 18:30 به صورت همزمان در سه بخش (پنل) ادامه مي‌يافت.

يکي از سخنرانان افتتاحيه (اول اوت/ پيش‌کنگره) که به رياست پروفسور ويليام سوييت (William Sweet) از کانادا برگزار شد، آقاي پروفسور مک‌لين بود که به مدت يک ساعت مقالة خود را دربارة «مقدمة موضوعي» (Thematic Introduction) قرائت کرد. ديگري پروفسور ريچارد کوهن (Richard A. Cohn) متولد 1952 و استاد دانشگاه بوستون، بود که موضوع مقاله‌اش دربارة «چهرة ديگري: اخلاق به مثابة اولين گام فلسفي» بود که به ايشان نيز طبق برنامه يک ساعت وقت داده شده بود. عنوان مقالة پروفسور مارک گدني (Mark Gedney)، سومين سخنران مراسم افتتاحيه «تشخيص اين‌كه ما كي هستيم» (Recognizing Who We are» را داشت که ديدگاه‌هاي پل ريکور و هانا آرنت را در خصوص موضوع «Bios Politikos» مقايسه مي‌کرد.

در همين روز در سومين نشست که عنوان «صداقت در قبال ديگري و فرهنگ دورة جهاني‌شدن» (‌Openness to the Other and the cultural of global times) را داشت و به رياست آشا مُخرجي (هند) و آلوئيس آکوز نوگروها (اندونزي) از ساعت 2 تا 4 روز پنج‌شنبه اول اوت (10 مرداد 92) تشکيل شد، استاد غلامرضا اعواني مقاله‌اي با عنوان «اعتدال به مثابة راه زندگي در فلسفة اسلامي» (Moderation as a Way of Life in Islamic Philosophy) ارائه کرد و در پايان به سئوالات مطرح شده از سوي حضار پاسخ گفت.

در صبح روز دوم پيش‌کنگره، يکي از نشست‌ها که از ساعت 9 تا 30/12 برگزار گرديد، در خصوصِ موضوع «تجسم و روح» (Embodiment and Spirit) بود. رياست اين نشست را اوليوا بلانچه از آمريکا برعهده داشت و استاد غلامرضا اعواني به مدت يک ساعت در مقاله‌اي با عنوان «وحدت‌بخشيدن ماده و روح» (Integrating Matter and Spirit for Harmony and Compassion) به نقد و بررسي ارتباط ماده و روح در سه مکتب فلسفي غرب (افلاطون، ارسطو و دکارت) و مقايسة آن در آراء سهروردي، ابن‌عربي و ملاصدرا پرداخت. انريکو دومينگو دوسل (Enrique Domingo Dussel) از آرژانتين/مکزيک مقالة خود را با عنوان «معناي زندگي» و ايندرا ناث چودري (Indra Nath Choudhuri) از هند با عنوان «خود به مثابة آگاهي نامحدود» نيز در همين نشست قرائت کردند. به همين مضمون، به طور همزمان در پنل ديگر به رياست ويلهم دانكا (Wilhelm Danca)، موضوع «شخصِ انسان به منزلة وحدت جسم و روح» (Human person as integrating Matter and Spirit) در دو پنل، و در بخش ديگر موضوع «طبيعت تطبيقيِ فرهنگ و فلسفه به مثابة سبك زندگي» (Comparative nature of culture and philosophy as ways of life) در دو پنل دنبال مي‌شد. در سالن ديگري نيز به رياست پروفسور تو ويمينگ (Tu Weiming) محققان دانشگاه كاتوليكي فوجين، به صورت همزمان ميزگرد تخصصي ويژه با موضوع «عمل فلسفي و زندگي در عمل» (Philosophical Practice and Life in Action) برگزار كرده بودند و در آن استادان تايواني همچون پروفسور برنارد لي (Bernard Li)، لوه (J. J. Luh) كريستال هوانگ (Cristal Huang)، هسهو-آي چن (Hseuh-I Chen) و يينگ- فن سو (Ying-fen Su) به زبان انگليسي مقاله ارائه مي‌دادند.

ارائة مقالات اين پيش‌كنگره در روز سوم نيز با موضوع كلي «فرهنگ‌ها و فلسفه‌ها به عنوان سبك‌هاي زندگي در دورة جهاني‌شدن» (Cultures and Philosophies as Ways of Life for Global Times) ادامه يافت. يكي از پرطرفدارترين نشست‌هاي اين روز، سخنراني آقاي پروفسور توومينيگ (از چين/ آمريكا) بود كه به رياست استلو ويرويداكيس (Stelios Virvidakis) يوناني از ساعت 11:30 تا 12:30 در يكي از كلاس‌هاي پر ظرفيت با عنوان «فلسفه در فرهنگ پايه‌گذاري مي‌شود: تجربة چين و آيندة جهان» (Philosophy Grounded in Culture: the Chinese Experience and the Global Future) برگزار شد. و همزمان با آن در سه پنل ديگر موضوع «فلسفه به عنوان راه زندگي» دنبال مي‌شد.

 

4-       برگزاري بيست و سومين کنگرة جهاني فلسفه

4-1 مراسم افتتاحيه بيست و سومين کنگرة بين‌المللي فلسفه، از ساعت 9:00 تا 10:50 روز يکشنبه 4 اوت بود. ثبت نام متقاضيان شرکت در کنگره از ساعت 8:00 اين روز شروع شد که هر نفر اعم از سخنران و شرکت‌کنندة آزاد 250 يورو براي آن پرداخت مي‌کرد. اين مبلغ براي استادان داخلي (يوناني) 100 يورو و براي کل دانشجويان 50 يورو بود. در ازاي پرداخت حق‌ورودي، علاوه بر کارت شرکت در کنگره، کيف حاوي برنامه‌هاي اصلي و جانبي کنگره، کتاب خلاصة مقالات، نشاني رستوران‌ها و بوفه‌هايي که ناهار و... در آنجا سرو مي‌شد، نيز راه‌هاي مواصلاتي به کنگره و وسايل نقليه و.... به پرداخت‌کنندة وجه ثبت‌نام تحويل مي‌گرديد.

در مراسم افتتاحيه که محل آن در سالن اصلي مدرسه (دانشکدة) فلسفه (Aula) با گنجايش هزار نفر بود، رئيس دانشگاه آتن پروفسور تئودوسيس پلگرينيس (Theodosis N. Pelegrinis) و رئيس مدرسه (دانشکدة) فلسفه پروفسور آماليا موزر (Amalia Mozer)، ضمن خوشامد‌گويي به حضار، نطق افتتاحيه خود را جمعاً حدود بيست دقيقه ارائه کردند و اولين جلسة عمومي کنگره به رياست آگاسي (Evandro  Agazzi) از ايتاليا/مکزيک) رسماً کار خود را آغاز کرد. او خود سخنراني اول  را در موضوع «چرخش روشمند در فلسفه» (The methodological turn in philosophy) ايراد کرد. آقايان سليمان بکار از سنگال/آمريکا، تحت عنوان «ترجمه به عنوان روش»، و داگفين فولسدال از نروژ/آمريکا با عنوان «نقش استدلال‌ها در فلسفه» و جان مک‌داول از آفريقاي جنوبي/آمريکا  با عنوان «روش فلسفي» از سخنرانان علمي مراسم افتتاحيه بودند.

اختصاص روز يکشنبه (روز تعطيل) به مراسم افتتاحيه و برنامه‌ريزي براي سخنرانان کليدي، يکي از نکات آموزنده برگزاري کنگره‌ها است، چون به علت تعطيلي همة استاداني که از ساير شهرهاي يونان مايل به شرکت بودند، توانسته بودند از مطالب ايراد‌شده توسط سخنرانان کليدي بهره‌مند شوند. لذا روز اول يکي از روزهاي پرجمعيت کنگره بود. بعد از سخنراني‌هاي افتتاحيه، نشست‌هاي تخصصي کنگره (متجاوز از 100 نشست) کار خود را آغاز کردند. از جملة نشست‌ها: فلسفة يونان باستان و فلسفة کلاسيک يونان (در دو بخش/پنل)؛ فلسفة سياسي (در پنج بخش/پنل)؛ تاريخ فلسفه (سه بخش)؛ فلسفة توسعه؛ اخلاق (4 بخش)؛ فلسفة تعليم و تربيت (سه بخش)؛ زيبايي‌شناسي و فلسفة هنر؛ فلسفة جهاني‌شدن (سه بخش)؛ فلسفة حقوق (دو بخش)؛ هستي‌شناسي (سه بخش)؛ فلسفه مدرن و فلسفة معاصر يونان (5 بخش) و... بودند.

يکي ديگر از برنامه‌هاي روز افتتاحية ‌کنگره، تجليل FISP از آقاي پروفسور جورج اف. مک‌لين (George F. Mclean) رئيس شوراي تحقيق در ارزش‌ها و فلسفه (Council for Research in Values and Philosophy =RVP ) و اعطاي جايزة ديالوگ بين فرهنگي در جهان به ايشان به مناسبت بيش از نيم‌قرن فعاليت ايشان در عرصة گفت‌وگوي فرهنگ‌ها و اديان بين ملل بود که در همان سالن اصلي (Aula) برگزار شد. در اين بزرگداشت علاوه بر پروفسور تو ومينگ و مک‌برايد، استاد غلامرضا اعواني تحت عنوان «اهميت گفت‌وگو در عرصة جهاني» سخنراني کردند.

4-2 از روز دوشنبه به بعد برنامه‌ها از ساعت 9 صبح شروع مي‌شد و تا ساعت 19 ادامه مي‌يافت و بعد از آن برنامه‌هاي جانبي ادبي، هنري تا ساعت 22:30 برگزار مي‌شد. 120 نشست تخصصي در اين روز برگزار شد. يکي از نشست‌هاي تخصصي اين روز که از سوي انجمن بين‌المللي فلسفة اسلامي (به رياست استاد اعواني) برنامه‌ريزي شده بود، عنوان «هويت و تجدد در اسلام» را داشت که آقاي دکتر اعواني، اولين سخنران اين نشست، مقالة خود را با عنوان «اسلام و تجدد» (Islam and modernization) را هم در اين نشست ارائه دادند، آقايان اوموت آسانوفا (Umut Asanova ) از قرقيزستان «مسألة هويت مجعول در اسلام سنتي و مدرن»، و حسين هريانتو از اندونزي با عنوان «گفت‌وگوي اسلام و تجدد: هويت اسلامي» (Dialogue of Islam and Modernity: Hollowing out of Muslim identity) بودند.

در نشست ديگر دربارة فلسفة اسلامي در اين روزکه به رياست سيدروپولو (Chryssi Sidiropoulou) از يونان/ترکيه تشکيل شد، طبق برنامه قرار بود آقاي حسين دباغ از انگليس دربارة «احياء نقش اصالت سود در فلسفة اسلامي معاصر، بررسي ديدگاه متفکران مسلمان ايران در اين مورد در قبل و بعد از انقلاب اسلامي» سخنراني کند، که غايب بود. عنوان سخنراني مورات ارتِن از ترکيه «بعضي از مفاهيم رازي که او آن‌ها را به کار برده و يا به کار نبرده است» بود. مقالة «خلاصة پروکلوس، فقدان دليل اول پيرامون ازليت جهان در آثار شهرستاني» را الياس گياناکيس (Elias Giannakis) از يونان ارائه داد و مقالة «دلايل هستي‌شناسانه دربارة وجود خدا مطابق آراي قاضي عبدالجبار را ابراهيم موهد راضي (از مالزي)؛ و «هنر با موضوع و محتواي اسلامي» توسط مهدي بهرامي از ايرلند پيش‌بيني شده بود.

در همين روز (دوشنبه) از ساعت 16 لغايت 18:30 نيز نشست تخصصي ديگري دربارة فلسفة اسلامي تشکيل شد که در آن سخنراني الياس گياناکيس (Elias Giannakis) از يونان؛ حسن جهانگير اعلم از بنگلادش؛ آنِل کازميزان‌اف از قزاقستان؛ لطيف‌حسين شاه‌کاظْمي از هند؛ ثناءالله مير (هند) برنامه‌ريزي شده بود.

4-3 در سومين روز کنگره (سه‌شنبه 6 اوت) يکي از ميزگردهاي تخصصي (فقط براي استادان منتخب فلسفه) که تشکيل شد عنوان آن «چرا تاريخ فلسفه؟»  (Why history of philosophy?) بود. چند موضوع اصلي و  محوري اين نشست، مباحثي بود که در مقالة آقاي دکتر اعواني با عنوان «فلسفة تحققي به عنوان روش زندگي در تفکر اسلامي، مقايسة آراي يونانيان با حکما و عرفاي مسلمان» مطرح شده بود. طرف‌هاي بحث با آقاي دکتر اعواني، علاوه بر ريکاردو پوزو (Ricdardo Pozzo) رئيس جلسه، آقاي هانس پوزر (Hans Poser) از دانشگاه فني برلين، ديويد شرادر (David Schrader) از دانشگاه دلاواره (Delaware) آمريکا بودند.

اين روز يکي از شلوغ‌ترين روزهاي کنگره بود. سالن اصلي (AULA) مملو از جمعيتي بيش از هزار و اندي نفر بود که حتي ديگر جاي ايستادن نيز نمي‌يافتند و براي تقدير از يورگن هابرماس آلماني به عنوان «فيلسوف جهان‌وطن» آمده بودند. رئيس اين جلسه -که طبق برنامه از ساعت 11 تا 12:50 بود ولي تا ساعت 13:15 به طول انجاميد- نوريکو هاشيموتو (Noriko Hashimoto) از دانشگاه Aoyamagakuin ژاپن بود. در اين نشست همگاني ديويد راسموسن (David Rasmussen) از کالج بوستون آمريکا؛ و يورگن هابرماس (دانشگاه گوته آلمان) و آرنه يوهان وتلسن (Arne Johan Vetlesen) از دانشگاه اوستو (Osto) نروژ صحبت کردند. موضوع سخنراني هابرماس در خصوص اخلاق سياسي در ديدگاه جهان‌وطني بود. حضور هابرماس بر تعداد شرکت‌کنندگان در ميزگردها و سخنراني‌هاي همزمان که بيست جلسة همزمان بود، بي‌تأثير نبود. روز چهارشنبه نيز هابرماس در سميناري که مؤسسة بين‌المللي فلسفه در فرانسه برگزارکنندة آن بود، حضور يافت.

4-4 در ساعت اوليه کار کنگره در روز چهارشنبه 7 اوت، در سالن موضوع «فلسفه و زندگي روزمره» مطرح شد. استقبال از اين بخش کنگره نيز وسيع بود. پروفسور هانس لنک (Hans Lenk) از آلمان در بارة (New effects on the public in the internet and multimedia societies)  و عبدالسلام گوسينوف (از روسيه) با عنوان فلسفه به عنوان يک پروژة اخلاقي سخنزاني داشتند. سخنران سوم اين روز عبدالکريم سروش از ايران بود که موضوع خود را «فلسفة رومي از زندگي» اعلام کرده بود؛ ولي در جلسه حاضر نشد. در بخش‌هاي مختلف اين روز، فلسفه‌هاي مضاف نظير فلسفة سياست، فلسفة ذهن، فلسفه زبان، فلسفة فرهنگ، فلسفة دين، فلسفة ارزش‌ها و....

4-5 در روز پنج‌شنبه 8 اوت نيز بيش از 130 نشست تخصصي برگزاري چند ميزگرد از جمله ميزگرد مدل‌هاي حکومت‌ خوب (هند و سنت جهاني)، چين و يونان: دو تمدن در گفت‌وگوي فرهنگي؛ تقدير از پروفسور ماچوپولوس (Evanghelos Moutsopulos فيلسوف زندة يونان) با سخنراني چهل استاد از دانشگاه يونان و ساير دانشگاهها در سطح جهان  نيز دستاورد اين روز بود. استاد اعواني در جلسه  اين جلسة قدرداني از فيلسوف معاصر يوناني شرکت کرد و مورد استقبال آقاي پروفسور ماچوپولوس قرار گرفت. رؤساي نمايندگي سياسي (سفير) و فرهنگي (رايزن فرهنگي) و نيزآقاي مظفري نمايندة سازمان ارتباطات فرهنگي ايران نيز در اين جلسه حضور داشتند.

روز پنج‌شنبه (8 اوت) بيش از 120 نشست و ميزگرد در موضوعات مختلف از جمله جريان‌هاي جديد در معرفت‌شناسي در سالن اصلي (Aula)، علم ارزش‌ها و بررسي تجربي، نئوارسطوگرايان، فلسفه به عنوان عشق، اخلاق و احساس، ارتباط بين مليت و هويت جهاني (ارائة نتيجة يک تحقيق)، فلسفة تعليم و تربيت، و.... برگزار شد.

 برگزاري ميزگرد تخصصي «چرايي و چگونگي تصحيح انتقادي متون» (Why and how critical editions of philosophy?) نيز در اين روزبود. در اين ميزگرد که به رياست آقاي پروفسور پوزر برگزار شد، استاد غلامرضا اعواني مقاله‌ تخصصي خود را با عنوان «نحوة تصحيح متون فلسفي اسلامي با توجه به آثار غيرمنتشرة ابن‌سينا» (How to edit unpublished Islamic philosophical texts? Avicennan corpus as an example) ارائه کرد و مواردي را در تصحيح اين متون نشان داد که مورد توجه متخصصين حاضر در جلسه واقع شد. در اين ميزگرد آقاي هانس پوزر از آلمان مقاله‌اي با عنوان «تصحيح آثار لايب‌نيتس به عنوان موردي: مسائل، روش‌ها، و نتايج» شرکت داشت، کن ايچي ساساکي از ژاپن با مقاله‌اي تحت عنوان «متون فلسفي: اثر يا مکاتبات» نيز مقالات خود را ارائه دادند. تو ويمينگ نيز دربارة اهميت و ضرورت تصحيح متون چيني سخنراني کرد.

 يکي از ميزگردهاي اين روز توسط انجمن بين‌المللي متافيزيک، تدارک ديده شده بود که عنوان «چرا مابعدالطبيعه، آيندة مابعدالطبيعه؟» را داشت. استاد غلامرضا اعواني مقالة‌ خود را  با عنوان «غربت‌زدايي از مابعدالطبيعه» (De-estrangement of metaphysics) ارائه داد. در اين ميزگرد اوليوا بلانچه (Oliva Blanchette) از آمريکا مقالة‌اي با عنوان «ضرورت مابعدالطبيعه در کوشش براي صلح جهاني» و نيز ويلا چا از پرتقال/آمريکا، ايکسانمنگ يو (چين) و زنهوا يو (چين) مقالات خود را ارائه دادند و همه در بحث گرمي که درگرفت، شرکت فعال داشتند.

برگزاري سومين جلسة ارائة مقالات (Contributed Papers) در زمينة فلسفة اسلامي نيز در بعد از ظهر اين روز (ازساعت 14 تا 15:50)  به رياست استاد غلامرضا اعواني بود. آقاي انور نيازمتاوف از ازبکستان که قرار بود تحت عنوان بورخان‌الدين المرجياني  صحبت کند، غايب بود. «ابن‌رشد و تفسير او بر فلسفة سياسي- اجتماعي افلاطون» عنوان مقالة آقاي دکتر محمدرضا شهيدي‌پاک از دانشگاه آزاد اسلامي بود که ارائه شد. «معنويت در اسلام از منظر محمد اقبال» از تبسون شيخ (هند)؛ «بهار عربي و تصور تغييرات آموزشي» توسط  يوسف وحيد (آفريقاي جنوبي) ارائه شد. مقالة استاد غلامرضا اعواني عنوان «بررسي علم بحثي و علم تحققي به عنوان روش زندگي در فيلسوفان يونان و اسلام» (Knowledge by realization in Islamic thought) را داشت که ايشان در اين مقاله به نقد و بررسي کتاب «Hadot» با عنوان فلسفه به عنوان روش زندگي نيز پرداخت. آخرين مقاله اين بخش توسط خانم دکتر شهين اعواني، عضو هيئت علمي مؤسسة پژوهشي حکمت و فلسفة ايران و عضو انجمن علمي حکمت و فلسفة ايران، ارائه شد که عنوان «فرهنگ صلح از منظر خواجه نصيرالدين طوسي» را داشت.

فلسفة هندي؛ فلسفه براي کودکان؛ فلسفة علم، فنومنولوژي؛ سنت فلسفي در اروپا؛ رويکرد فلسفي به انوثيت؛ انسان‌شناسي فلسفي؛ زيبايي‌شناسي و فلسفة هنر؛ فلسفة بوديسم؛ سمينار انجمن بين‌المللي ياسپرس با عنوان «فلسفة کارل ياسپرس به عنوان تحقيق و راه زندگي» با رياست آندرياس سسانا (Andreas Cesana) با بيش از چهل متخصص؛ مؤسسة بين‌المللي تحقيقات  و آموزش عالية پديدارشناسي؛ و نقش معنويت در فلسفه ؛ فلسفة غرب در آفريقاي جنوبي و ... از جمله ميزگردهايي بودند که همزمان با جلسة فلسفة اسلامي برگزار مي‌شدند.

4-6 روز جمعه 9 اوت در سالن اصلي (Aula) مجمع عمومي FISP برگزار شد. دستور جلسه برنامه‌ريزي کنگرة بعدي و کشور ميزبان آن بود. ميزباني بيست و چهارمين کنگرة بين‌المللي فلسفه در سال 2018 دو رقيب سرسخت داشت: يکي چين و ديگري برزيل. آقاي پروفسور تو ومينيگ پيشنهاد‌هاي استادان فلسفة چين را قرائت کرد. اين پيشنهاد با نقد و نظر مخالف و موافق روبرو شد. آن‌گاه نمايندة برزيل پيشنهاد خود را ارائه داد که موافق و مخالف آن صحبت کردند. اين نقد و نظرها بيش از پنج ساعت به طول انجاميد. استاد اعواني به طرفداري از هيئت علمي چين اعلام نظر کرد. در نهايت با رأي‌گيري از حضار شرکت کننده در جلسه، چين به عنوان ميزبان کنگرة بعدي انتخاب شد. احتمالاً برزيل در برگزاري کنگره در سال 2023 تقدم خواهد داشت. استاد اعواني نام ايران را در فهرست متقاضيان برگزاري کنگره در اين سال قرار داده است.

4-6-1 تغييرات در هيئت مديرة FISP 

يکي ديگر از بندهاي دستور جلسة اعضاي FISP در اين روز تغيير رئيس فعلي (آقاي پروفسور ويليام مک برايد) که هر پنج سال انجام مي‌گيرد و انتخاب رئيس جديد بود. اعضاي پيوسته و وابسته با رأي خود آقاي پروفسور درموت موران (Dermot Moran) از دوبلين را به مدت پنج سال برگزيدند. طبق اساسنامة FISP هر عضو هيئت مديره مي‌تواند تا سه دوره (هر دوره پنج سال) يعني پانزده سال، با کسب آراء از سوي اعضاي پيوسته، ابقا شود. يکي از وظايف اعضا تعيين هيئت مديرة جديد بود. کساني که رئيس هيئت مديره‌اند بعد از برکناري، به عنوان عضو دائمي باقي خواهند ماند. اما اعضا بعد از سه دوره برکنار مي‌شوند. آقاي پروفسور پورز در اين دوره کناره‌گيري کرد. استاد غلامرضا اعواني براي بار دوم با اکثريت آراء برگزيده شد. هم‌چنين ايشان به رياست انجمن بين‌المللي فلسفة اسلامي که براي اولين بار در سال 2008 به پيشنهاد ايشان در زمرة انجمن‌هاي مصوب وابسته به FISP درآمد، به مدت پنج سال ديگر انتخاب شد. استاد اعواني عضو کميتة ديالوگ بين‌فرهنگ‌ها و نيز عضو کميتة تاريخ فلسفه نيز هست.

4-6-2 عنوان يکي از پرطرفدارترين سميناري که روز جمعه  از ساعت 9 تا 10:55 برگزار شد، «فيلم و زيبايي‌شناسي هرمنويتيکي- تلاشي براي بازشناسي هنر فيلم» بود که به علت شرکت بعضي از صاحبنظران مکزيکي، برزيلي، کلمبيايي، روسي و اسپانيايي، ويتنامي، بلغاري و يوناني و.... در عرصة هنر فيلم و حتي بازيگران آن را براي عموم جذاب کرده بود و در هشت بخش جداگانة همزمان برگزار شد. اين سمينارها را تحت سمينارهاي دانشجويي برگزار کردند ولي حضور استادان فلسفه نيز به چشم مي‌خورد؛ و دنبالة آن از ساعت 11 تا 12:55 باز هم در هشت بخش جداگانه با موضوعات مختلف ادامه يافت. به عبارت ديگر بخش فيلم و ارتباط آن با ساير هنرها شانزده جلسه را به خود اختصاص داده بود که در هر جلسه به طور متوسط شش نفر سخنراني و يا ارائة مقاله داشتند.

بررسي نحوة ارتباط فلسفة کيرکگارد با فلسفة يوناني در پنج جلسه؛ ارتباط کيرکگارد با دين و فرهنگ (در 3 نشست)؛ چيستي آزادي؛ آزادي و اراده؛ آزادي و مسئوليت‌پذيري؛ و نيز ساير مقالاتي که مورد تأييد داوران قرار گرفته بود ولي تحت عنوان يک بخش خاص قرار نمي‌گرفت، در اين روز در 33 بخش (پنل) هر بخش 7 تا 10 مقاله، خوانده شد. سمينار نيچه‌پژوهان (با 6 متخصص)، سمينار تخصصي ياسپرس در دو بخش، هر يک حدود 50 متخصص، مقالة خود را ارائه دادند و ديدگاه‌هاي يکديگر را در مورد موضوعات مختلف در آثار ياسپرس نقد و بررسي کردند.

5-       روز شنبه (9 اوت) نيز کار کنگره ادامه يافت. پنل‌هايي نظير فلسفة ارزش‌ها؛ فلسفة انسان‌شناسي، فلسفة تکنولوژي؛ تئوري دانش و معرفت‌شناسي؛ فلسفة قرون وسطي؛ فلسفة اجتماعي؛ فلسفة‌ يونان قديم؛ روشنگرايي و فلسفة مدرن؛ فلسفه ورزش؛ فلسفة مسيحيت؛ و... در بخش‌هاي مختلف و همزمان در اين روز برگزار شد.

از ساعت 19:00 تا 20:30 همين روز براي برنامة اختتاميه، در ميان انبوه جمعيتي كه در كنگره ثبت‌نام كرده بودند و نيز مسئولين اجرايي و علمي برگزار‌كنندة كنگره، برنامة هنري تك‌ آواز، همخواني، موسيقي و رقص گروهي سنتي يوناني، كه به رقص‌هاي سنتي كردهاي ايران شباهت داشت، برگزار شد.

 

 


1392/5/28

نام
ايميل
متن

انجمن حکمت و فلسه ايران

تهران، خيابان نوفل لوشاتو، خيابان آراکليان، شماره 4

کد پستي 14816-11336 صندوق پستي 7166-14155  -  تلفن 66405445-021