اعلام نتايج انتخابات «انجمن حکمت و فلسفه ايران» (1)

انتخابات انجمن حکمت و فلسفه ايران در روز 5 اسفندماه 1399 از ساعت 9 الي 13 به صورت آنلاين برگزار شد. در اين اتخابات 10 نفر داوطلب شده بودند که از اين ميان بايد 7 نفر به عنوان اعضاي جديد انجمن انتخاب مي‌شدند: 5 نفر به عنوان عضو اصلي و 2 نفر به عنوان عضو علي‌البدل. 

کانديداهاي انجمن بدين قرار بودند: غلامرضا اعواني سعيد انواري شهرام پازوکي موسي ديباج رسول رسولي‌پور سيدمصطفي شهرآييني اميراحسان کرباسي زاده سيدمصطفي محقق داماد حسين معصومي همداني سيدمحمود يوسف‌ثاني. 

در ساعات تعيين‌شده براي انتخابات، 70 نفر در انتخابات شرکت کردند که درصد مشارکت 65 درصد بوده است. اين تعداد از ميان 106 نفري بودند که واجد شرايط شرکت در انتخابات بودند. در پايان، نتايج تفصيلي زير به دست آمد: 

شهرام پازوکي، 57 راي (81.43 %)

غلامرضا اعواني، 56 راي (80.00 %)

حسين معصومي همداني 51 راي (72.86 %)

سيدمحمود يوسف‌ثاني 50 راي (71.43 %)

سعيد انواري 44 راي (62.86 %)

سيدمصطفي محقق داماد 42 راي (60.00 %)

اميرحسين کرباسي‌زاده 34 راي (48.57 %)

سيدمصطفي شهرآييني 22 راي (31.43 %)

رسول رسولي‌پور 21 راي (30.00 %)

موسي ديباج 13 راي (18.57 %)

لازم به ذکر است که با توجه به اساسنامه، کساني که در دو دوره قبلي عضو هيئت مديره بوده‌اند، براي اين که بتوانند در دوره جديد به عضويت درآيند، نياز دارند که بيش از 75 درصد آرا را به دست آورده باشند. از اين روي، غلامرضا اعواني با احتساب کسب 80 درصد آراء موفق به حضور در دوره جديد انجمن شده‌اند و مصطفي محقق داماد با کسب 60 درصد آراء موفق به حضور در دور جديد نشده‌اند. بنابراين، اعضاي جديد هيئت مديره شامل اين افراد خواهد بود: شهرام پازوکي، غلامرضا اعواني، حسين معصومي همداني، سيدمحمود يوسف‌ثاني، سعيد انواري به عنوان اعضاي اصلي و اميرحسين کرباسي‌زاده و سيدمصطفي شهرآييني به عنوان اعضاي علي‌البدل. 

پس از پايان راي‌گيري، مجمع عمومي انجمن در ساعت 15 برگزار شد. در اين انجمن، غلامرضا اعواني رئيس انجمن به ارائه گزارشي از فعاليت‌هاي انجمن در سال‌هاي پيشين پرداخت و ابراز اميدواري کرد که فعاليت‌هاي جدي‌تري در آينده انجام گيرد. پس از ايشان، مصطفي محقق داماد و شهين اعواني هم به توضيح مختصري از فعاليت‌هاي انجمن و برخي موانع در برابر فعاليت‌هاي آن سخن گفتند. 


1399/12/4

انجمن حکمت و فلسه ايران

تهران، خيابان نوفل لوشاتو، خيابان آراکليان، شماره 4

کد پستي 14816-11336 صندوق پستي 7166-14155  -  تلفن 66405445-021