نشست نقد و معرفي كتاب «الهيات محيط زيست»

 

بدين وسيله از شما سروران جهت شركت در نشست نقد و معرفي كتاب «الهيات محيط زيست» تأليف استاد دكتر سيدمصطفي محقق داماد كه روز سه‌شنبه 14 مرداد 93 از ساعت 16:30 در محل شهر كتاب شعبة بخارست (خيابان شهيد بهشتي، خيابان شهيد احمد قصير (بخارست)، نبش كوچة سوم) برگزار مي‌شود، دعوت بعمل مي‌آيد. در اين جلسه آقايان استاد دكتر غلامرضا اعواني (استاد حكمت و فلسفه) و دكتر هومان لياقتي (رئيس پژوهشكدة علوم محيطي دانشگاه شهيد بهشتي) و خانم دكتر شهين اعواني (عضو هيئت علمي مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، و ويراستار كتاب) پيرامون كتاب بحث خواهند داشت. در پايان نشست استاد محقق داماد (مؤلف كتاب) سخن خواهند داشت. 

 


1393/5/12

انجمن حکمت و فلسه ايران

تهران، خيابان نجات‌اللهي (ويلا)، نبش ورشو، ساختمان شماره 2

صندوق پستي 6487-14155  -  تلفن 22711370-021