فراخوان مقاله‌ي کنفرانس دريدا اعلام شد
سومين کنفرانس دريدا از 11 تا 13 جولاي 2012 (21 تا 23 تير 1392) در دانشگاه کاليفرنيا برگزار مي‌شود.‏

پروفسور استفن بارکر ميزبان سومين کنفرانس دريدا و ديويد ويليس، پنه لوپه دوتشر، تام کوهن و اليزابت رودينسکو سخنرانان اصلي خواهند بود.‏


فراخوان مقاله

کنفرانس دريدا بر ارزش و حضور پيوسته‌ي آثار دريدا در بحث‌هاي هنري، ادبي، سياسي و اخلاقي تأکيد مي‌کند و تأثير او را در بحث‌هاي راجع به امکان‌ها و آينده‌هاي فلسفي پيشاروي ما بررسي مي‌کند.

اين کنفرانس به نحو گسترده‌اي ميان‌رشته‌اي خواهد بود و طيف وسيعي از دانشگاهيان و بافت‌هاي فرهنگي متفاوت را دعوت به همکاري مي‌کند. ما مقاله‌ها و پيشنهاد براي پنل‌هاي مختلف را در تمامي جنبه‌ها و وجوه آثار دريدا يا درباره‌ي ساختارشکني در پيوند با مسايل مختلف و موضوعات روز مي‌پذيريم؛ از جمله ارتباط ساختار شکني با فلسفه، پديدارشناسي، ديگر متفکران، ادبيات، تحليل روانشناسي، معماري و طراحي، فيلم، اخلاق، سياست و....


شروط ارائه‌ي مقاله براي شرکت کنندگان مستقل

ارائه‌ي يک چکيده‌ي 300 کلمه‌اي براي سخنراني 20 دقيقه‌اي. لطفاً يک بيوگرافي در حدود 100 کلمه و وابستگي سازماني و ديگر جزئيات را ضميمه کنيد.‏

زمان نهايي ارسال مقاله‌ها و پييشنهادها: 21 نوامبر 2011 (اول آذر 1391)‏

 

بنا بر فراخوان مقاله‌ي سومين کنفرانس دريدا، اين برنامه از 11 تا 13 جولاي 2012  (21 تا 23 تير 1392) در دانشگاه کاليفرنيا واقع در اروين امريکا برگزار مي‌شود.‏

براي اطلاع از جزئيات مربوط به اين کنفرانس به نشاني اينترنتي http://derridatoday.mq.edu.au/conference.html

مراجعه فرماييد.

1390/07/14
نام
ايميل
متن

انجمن حکمت و فلسه ايران

تهران، خيابان نوفل لوشاتو، خيابان آراکليان، شماره 4

کد پستي 14816-11336 صندوق پستي 7166-14155  -  تلفن 66405445-021