نشست ”ابن‌سينا پژوهي“

 

انجمن حكمت و فلسفه ايران با همكاري مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران برگزار مي‌كند:


نشست ”ابن‌سينا پژوهي“

موضوع:
سخن ابن‌سينا و بيان بهمنيار تآليف  استاد دكتر غلامحسين ابراهيمي‌ديناني و التعليقات ابن‌سينا به تحقيق و تصحيح دكتر سيد حسين موسويان

با حضور استادان:
غلامحسين ابراهيمي‌ديناني، عبدالحسين خسروپناه، فاطمه فنا، حسين معصومي همداني، نجفقلي حبيبي، سيد حسين موسويان، سيد محمود يوسف‌ثاني، مقصود محمدي  
 

زمان:
دو‌شنبه  20 خرداد 1392  ساعت 11 تا 12:30
مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران

از صاحبنظران، پژوهشگران و علاقه‌مندان، براي شركت در اين نشست دعوت بعمل مي‌آيد.

 


نشست ”ابن‌سينا پژوهي“


1392/3/18

نام
ايميل
متن

انجمن حکمت و فلسه ايران

تهران، خيابان نوفل لوشاتو، خيابان آراکليان، شماره 4

کد پستي 14816-11336 صندوق پستي 7166-14155  -  تلفن 66405445-021