همايش بزرگداشت حكيم خواجه‌نصيرالدين طوسي (اخلاق و فلسفه)
همايش بزرگداشت حكيم خواجه‌نصيرالدين طوسي

(اخلاق و فلسفه)

5 اسفند 1392

از ساعت 14 تا 18


 

نام استاد سخنران

عنوان مقاله

 

 


دكتر عبدالحسين خسروپناه

رابطة حسن و قبح اخلاقي با عقل نظري و عملي

دكتر سيدمصطفي محقق داماد

خواجه طوسي، نظريه‌پرداز اخلاق شيعي

دكتر غلامحسين ابراهيمي ديناني

شرح خواجه بر اشارات

آقاي..... حسينخاني

مؤلفه‌هاي  قوت نفس يا عوامل ضعف آن از ديدگاه خواجه

 

پذيرايي

 

 

دكتر مجيد حميدزاده

اخلاق قرآني خواجه

دكتر شهين اعواني

رابطة اخلاق و دين از منظر خواجه

دكتر فاطمه شهيدي

مقايسة بحث اعتبارات ماهيت از نظر خواجه و ابن‌سينا

دكتر غلامرضا اعواني

ويژگي‌هاي كتاب اخلاق محتشمي خواجه نصير

 

پرسش و پاسخ و جمع‌بندي

 


1392/12/5

نام
ايميل
متن

انجمن حکمت و فلسه ايران

تهران، خيابان نوفل لوشاتو، خيابان آراکليان، شماره 4

کد پستي 14816-11336 صندوق پستي 7166-14155  -  تلفن 66405445-021