برگزاري روز جهاني فلسفه ۱۳۹۴

 به مناسبت بزرگداشت روز جهاني فلسفه 1394 همايش با عنوان "حکمت و معنويت"، روز دوشنبه مورخ 25/ 08/ 1394  از ساعت 13 در محل مؤسسه پژوهشي حکمت و ‌فلسفه ايران و با همکاري انجمن حکمت و فلسفه ايران برگزار مي شود.

در اين همايش دکتر غلامحسين ابراهيمي ديناني، دکتر شهرام پازوکي، دکتر عبدالحسين خسروپناه، دکتر رضا داوري اردکاني، دکتر سيد حسن شهرستاني ، دکتر سيد مصطفي محقق داماد و آيت الله حسن رمضاني سخنراني خواهند نمود.


1394/8/25

انجمن حکمت و فلسه ايران

تهران، خيابان نوفل لوشاتو، خيابان آراکليان، شماره 4

کد پستي 14816-11336 صندوق پستي 7166-14155  -  تلفن 66405445-021