بيست و چهارمين کنگرة جهاني فلسفه

فدراسيون بين‌المللي انجمن‌هاي فلسفه  ( FISP) بيست و چهارمين کنگرة جهاني فلسفه را در اوت سال 2018 در دانشگاه پکن (چين) برگزار خواهد کرد. آقاي دکتر غلامرضا اعواني، رئيس هيئت مديرة انجمن حکمت و فلسفة ايران،  که عضو هيئت‌ مديرة آن فدراسيون است، مسئوليت بخش «فلسفة اسلامي» را بر عهده دارد. (کلية موضوعات کنگره در يکصد بخش به پيوست است). از متقاضيان شرکت در کنگره تقاضا مي‌شود مقالة خود را به زبان انگليسي (حداکثر در 15 صفحه) تا 20 مرداد 1396 به نشاني anjoman@ipso.ir  ارسال فرمايند. کميتة علمي از بين مقالات واصله با توجه به محتواي علمي مقالات حداکثر تعداد بيست مقاله را انتخاب و به کنگره ارسال مي‌کند. کلية هزينه‌هاي  اياب و ذهاب، هتل و... برعهدة صاحب مقاله است. بديهي است بعد از پذيرش مقاله، از سوي هيئت اجرايي کنگره، دعوت‌نامه ارسال مي‌گردد.

براي دريافت فايل ضميمه اينجا كليك نماييد.

انجمن حكمت و فلسفه ايران


1396/4/14

انجمن حکمت و فلسه ايران

تهران، خيابان نجات‌اللهي (ويلا)، نبش ورشو، ساختمان شماره 2

صندوق پستي 6487-14155  -  تلفن 22711370-021