برگزاری دومین مدرسه تابستانی حکمت طبیعی

نشست نفس و بدن

با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه امام صادق(ع) و انجمن حکمت و فلسفه ایران و نهادهای دیگر برگزار می شود:

دومین مدرسه تابستانی حکمت طبیعی
موضوع: گفت وگوی فلسفه و پزشکی؛ قوای باطنی ادراکی میان نفس و بدن
حضوری و مجازی
زمان: ۵ تا ۹ شهریورماه، ساعات ۸ تا ۱۳:۳۰
مکان: برای مخاطبان حضوری، دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران

در این کارگاه، استادانی از حوزه های فلسفه، پزشکی، نوروساینس، متن پژوهی، تاریخ پزشکی و… مباحثی ارائه خواهند نمود.

قابل توجه علاقه مندان به مطالعات تاریخ فلسفه و تاریخ پزشکی و مطالعات میان رشته ای فلسفه و پزشکی

جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید. مهلت ثبت نام تا ۱ شهریور ماه است.

https://formaloo.com/IntrinsicForce

 https://t.me/naturalphilosophy