کتاب اثولوجیا

عنوان : اثولوجیا

پدیدآور اصلی : فلوطین

موضوع : نو افلاطونی گرایی – فلسفه‌ یونانی

ناشر : موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

سایر پدیدآوران : سیدمحمود یوسف‌ثانی ، ویراستار سید جلال‌الدین آشتیانی ، مصحح

تاریخ اثر : ۱۴۰۱

زبان اثر : فارسی- عربی

صفحۀ خرید کتاب