کتاب الهیات محیط زیست

عنوان: الهیات محیط زیست
پدیدآور اصلی : محقق داماد ، سید مصطفی
موضوع : محیط زیست-الهیات
ناشر : انجمن حکمت و فلسفه ایران/موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
تاریخ اثر : ۱۳۹۴
زبان اثر : فارسی