انتشارات

کتاب اثولوجیا

عنوان : اثولوجیا پدیدآور اصلی : فلوطین موضوع : نو افلاطونی گرایی – فلسفه‌ یونانی ناشر : موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران سایر پدیدآوران : سیدمحمود یوسف‌ثانی ، ویراستار سید جلال‌الدین آشتیانی ، مصحح تاریخ اثر : ۱۴۰۱ زبان اثر : فارسی- عربی صفحۀ خرید کتاب‎‎